Καλάθια άπλυτων

10-218-001

Καλάθι απλύτων Y55x30x40cm

10-218-002

Καλάθι απλύτων Y58x39cm

10-218-003

Καλάθι απλύτων με καπάκι Y60x30x30cm

10-218-004

Καλάθι απλύτων διπλό Y60x40x37cm

10-218-007

Καλάθι απλύτων Y60x30x30cm